Wat is WordPress Multisite?

20 juli 2015 | Leestijd: 3 minuten

Een WordPress Multisite is een WordPress installatie waarbij je vanuit één dashboard meerdere websites kunt beheren. De websites hebben geen eigen database maar delen deze. Oftewel iedere site is gescheiden van de overige sites, maar het maakt wel gebruik van de database en WordPress bestanden van de installatie. Je kan vanuit de installatie met één klik nieuwe websites aanmaken en ze beheren met je WordPress-account. Je kunt ook andere gebruikers een optie geven om een blog of site te starten binnen jouw Multisite-netwerk.

Voordelen van WordPress Multisite

Ten eerste kun je alle websites beheren vanuit één dashboard. Dit geeft overzicht en werkt zeer efficiënt. Ook kun je als beheerder in één keer themes en plugins installeren en activeren voor het gehele Multisite-netwerk. Bovendien heeft iedere losse website binnen het netwerk zijn eigen gebruikers die alleen hun eigen website kunnen aanpassen en beheren. Een groot voordeel is dat je alle updates vanuit de hoofd-installatie kan doen.

Nadelen van WordPress Multisite

Er kleven echter ook een aantal nadelen aan het gebruik van een WordPress Multisite. Zo is het grootste nadeel dat alle websites binnen het netwerk afhankelijk zijn van één hoofd-installatie. Gebeurt hier iets mee, dan heeft dit meteen consequenties voor alle websites binnen je netwerk. Verder is het van belang om te weten dat sommige WordPress-plugins niet goed werken op Multisite-netwerken.

Hoe werkt een WordPress Multisite?

Je maakt in een WordPress Multisite meerdere sites aan in het beheerpanel. De eerste site die je aanmaakt is de hoofdsite. Dit vormt het controlecentrum waarin je algemene instellingen kunt realiseren voor je sites, die gekoppeld worden aan je netwerk en dus je hoofdsite. Dat vormt tevens je beheerpanel. Het account dat deze instellingen mag bepalen wordt het ‘super admin’ account genoemd. Onder de hoofdsite hangen verschillende subsites. Elke subsite kan een eigen beheerder hebben. Beheerder van subsite a kan nietsdoen in subsite b en vice versa. De beheerder van een subsite kan gewoon in de WordPress site aan de slag, net zoals dit kan in een normale WordPress site.

Benodigdheden voor een WordPress Multisite-netwerk

Alle sites binnen één Multisite-netwerk maken gebruik van dezelfde server. Wat dus van cruciaal belang is voor het goed functioneren van je netwerk, is dat je een goede hostingpartij gebruikt voor je multisite. Dit vormt immers het fundament van je multisite. Er bestaan zelfs opties, als je bijvoorbeeld weinig kennis hebt over servers, om het beheren hiervan uit handen te geven aan een hostingpartij.

De rol als superbeheerder

Als je een Multisite-netwerk beheert, heb je een rol die je normaliter niet zo snel zou hebben. Er kunnen echter ook meerdere superbeheerders zijn. Als superbeheerder kun je vanuit het WordPress-admin overzichtelijk alle websites zien en beheren. Tevens kun je ook hier nieuwe sites aan je netwerk toevoegen.